Vereniging de Zeeuwse Molen

Secretariaat: logo dzm

Dorpsstraat 30
4389 TP Ritthem

De lijfspreuk van onze vereniging is: 


"Zolang de winden waaien zullen de Zeeuwse molens draaien".

De vereniging probeert het belang van de molen zichtbaar te maken en het politieke draagvlak te vergroten. Diverse activiteiten bevorderen de bewustwording van de landschappelijke en geschiedkundige waarde. Ook de uitgave van het tijdschrift "De Windmolen" en het stimuleren van andere uitgaven over Zeeuwse molens dragen hieraan bij.

De Zeeuwse Molen is helaas niet in staat om uit eigen middelen molens aan te kopen. Dit is dan ook geen doel van de vereniging.

Ontstaan
Molenmaker M.A. Versluis sprak in 1974 zijn teleurstelling uit over de geringe belangstelling van de Zeeuwen voor 'hun' molens. Dat had het nodige effect! Nog hetzelfde jaar verzamelden ruim 50 belangstellenden zich in het Goese hotel-restaurant Terminus. Een bont gezelschap van vertegenwoordigers van gemeenten tot molenaars besloot onder leiding van de Goese burgemeester mr. F.G.A. Huber tot de oprichting van een vereniging. In januari 1975 passeerden de statuten.

Molino(logisch)
De afgelopen jaren heeft de vereniging haar gezicht laten zien op vele molinologische terreinen. Op technisch gebied werd bijstand verleend aan eigenaren van molens. Restauraties werden begeleid. Op subsidiegebied wijst de vereniging eigenaren de weg. De vereniging is waakzaam op het gebied van het verdwijnen van streekeigen elementen aan molens. In molen De Noorman te Westkapelle is een klein museum ingericht. Ook is een documentatie- en fotoarchief aangelegd dat door belangstellenden kan worden ingezien in het Gemeentearchief van de gemeente Tholen.

Bestuur en werkgroepen
Het bestuur van de Vereniging de Zeeuwse Molen bestaat uit:

voorzitter: Jaap Melse 
secretaris: Michel Dellebeke
Penningmeester: -
Leden; Sjaak Brasser, Corneel Droogers, Gerard Ottevanger en Leen Priester

Redactie Windmolen: Corneel Droogers
Nieuwsvoorziening en stimuleren van andere publicaties over de Zeeuwse molens.

Werkgroep Regionale Molendagen en PR: Gerard Ottevanger, Michel Dellebeke en Ad Oele (GVM).
Actieve informatieverstrekking naar een breed publiek om zo veel mogelijk mensen te doordringen van het belang van de Zeeuwse Molens. En zo veel mogelijk mensen bewust laten genieten van dit prachtig cultureel erfgoed.

Werkgroep subsidieverdeling: Gerard Ottevanger, Michel Dellebeke
Door regelmatig onderhoud kunnen grote restauraties in de toekomst voorkomen worden. Het is dus belangrijk goed gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden. Deze werkgroep helpt moleneigenaren (soms particulieren, soms ook gemeenten) hierbij.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening: Ton Verbree en Michel Dellebeke
De omgeving van molens is belangrijk. Omdat ze 'leven' van de wind, moet die niet belemmerd worden. Ruimtelijke ingrepen 'biotoopproof' zijn, bijvoorbeeld door het realiseren en bewaken van molenbeschermzones. In die gebieden moet bij bebouwing en aanplant onbelemmerde windvang van de molen gegarandeerd blijven. Bebouwing en (hoog opgaand) groen rond de molen beperken niet alleen de mogelijkheid om te draaien, ook de belevingswaarde van het monument gaat hierdoor achteruit.  

Toch nog eigenaar
De vereniging de Zeeuwse Molen koopt geen molens aan. Een uitzondering betreft de laatste standerdmolen van de Bevelanden, 'De Hoed', uit (oorspronkelijk) Kruiningen. Deze molen is in 1986 met subsidies van Rijk, provincie, gemeente en giften van particulieren gerestaureerd. In 1993 is 'De Hoed' door prins Claus, beschermheer van de vereniging De Hollandsche Molen, opnieuw in gebruik genomen. De Hoed staat nu in het dorp Waarde en is ondergebracht in een stichting. Twee vrijwillige molenaars laten haar wieken regelmatig draaien.