Regionale Molendagen

De Regionale Molendagen zijn in het leven geroepen om meer aandacht te geven aan een bepaalde streek van de molens binnen Zeeland. In 2000 is hiermee gestart. Aanleiding hiertoe was het 25 jarig bestaan van vereniging de Zeeuwse Molen. Er is toen op de eerste zaterdagen van de maanden juni tot en met oktober per regio een molendag georganiseerd. Deze dagen waren een groot succes. Daarom hebben de molendagen een vervolg gekregen in de vorm van jaarlijks terugkerend evenement. De molendagen worden nu per regio gehouden en vinden plaats op de eerste zaterdag van september.

De organisatie van de dag is handen van vereniging de Zeeuwse Molen en het gilde van vrijwillige molenaars afdeling Zeeland.

Brouwershaven 'Windlust'
Actueel

Binnenkort zal er een nieuwe website live gaan! Op de najaarsvergadering van 5 november aanstaande!