Inventarisatie Zeeuwse Molens

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek het gebruik van windmolens vaak een uitkomst. Ook direct na de bevrijding speelde de windmolen nog een rol in de voedselvoorziening. Daarna was het snel gedaan. In de jaren zestig werden de meeste Zeeuwse molens voorgoed stil gezet. De molens die al van de crisis en de oorlog hadden geleden, gingen daarna in snel tempo verder achteruit. Doordat deze molens op het platteland vaak aan de rand van een dorp in het zicht stonden viel dat nogal op. De provincie Zeeland en ook de gemeenten hebben toen maatregelen getroffen en subsidies gegeven om de sloop, de onttakeling en het verval tegen te gaan. Alle Zeeuwse korenmolens vallen onder de Monumentenwet van 1961. In 1963 verscheen een inventarisatie van de Zeeuwse molens waarin auteur M. van Hoogstraten de 75 korenmolens in Zeeland beschrijft (titel: De Molens van Zeeland). In 2002 verscheen een geheel nieuwe inventarisatie van de molens in Zeeland in de vorm van het monumentale boek aan de hand van Frans Weemaes.

's Gravenpolder 'De Graanhalm'