Gilde van Vrijwillige Molenaars

gildelogoOmdat veel molens niet langer commercieel in bedrijf zijn dreigt het ambacht van molenaar langzaam te verdwijnen. Daarom zijn eind jaren zestig enthousiaste molenliefhebbers gestart met een opleiding tot vrijwillige molenaar. Uit dit initiatief is in 1972 Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) ontstaan. Het GVM is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft in Nederland ongeveer 2200 leden.

Landelijk hebben al meer dan 1800 kandidaten de opleiding gevolgd en met succes het examen afgelegd. Door hun inzet zien we op heel wat plaatsen de monumentale wind- en watermolens weer regelmatig in bedrijf en zien we weer een heropleving van het ambacht van molenaar.

Het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Zeeland bestaat uit:

voorzitter: M. Dellebeke
secretaris: A.H.Oele Smaragd 53 4337 MC Middelburg 0118-627194
penningmeester: B.A.�van der Spek Molenweg�7 4315�CE Dreischor 0111-401558
www.vrijwilligemolenaars.nl