Geschiedenis

Wanneer is de molen ontstaan?

Handmolen: Voor zover bekend stamt de eerste niet-draaiende handmolen uit 3000 voor Christus. Ongeveer 500 voor Christus was de eerste draaiende handmolen in gebruik bij de Grieken en Romeinen.
Rosmolen: De Romeinen zetten 300 jaar voor Christus als eersten een ezel of paard aan het werk om de stenen over elkaar te wrijven. Zo is de Rosmolen ontstaan.
Watermolen: Dit type molen werd door stromend water aangedreven. 100 jaar voor Christus ontwierpen de Grieken het horizontaal draaiende waterrad en iets voor Christus gebruikten de Romeinen het eerste verticaal draaiende waterrad.
Windmolen: Het duurde tot 600 jaar na Christus voor de verticaal draaiende windmolen werd gebruikt in Iran, Afghanistan en Pakistan. Vlakbij Zeeland, in Vlaanderen, ging men voor het eerst aan de slag met de horizontaal draaiende windmolen in 1183.

Ontwikkeling en neergang windmolens
Op het hoogtepunt rond 1850, telde ons land zo'n 11000 windmolens. Ze werden gebruikt voor het leveren van drijfkracht aan de industrie, voor het wegmalen van water en het malen van graan. Ongeveer 160 stonden er in Zeeland. Ook na 1859 zijn er nog wel molens bijgebouwd. Een van de laatste om economische redenen gebouwde molens in Zeeland is de Koe in Veere (1909) door molenmaker de Troije. Maar toch daalde het totaal aantal snel tot een kleine 1000 in Nederland nu. Eerst nam de stoommachine, later de verbrandingsmotor de taak van de molen over. Van de molens die niet meer economisch rendabel waren, zijn er veel gesloopt. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog nam de afbraak catastrofale vormen aan.

Het besluit tot afbraak van de 50 windmolens van de Schermerpolder, leidde in 1923 tot de oprichting van De Hollandsche Molen, vereniging tot behoud van molens in Nederland. In Zeeland resteerden op dat moment alleen nog korenmolens. Om niet alleen afhankelijk te zijn van de wind gingen molenaars vroeg in de twintigste eeuw steeds meer gebruik maken van (hulp)motoren. Op het kleinschalige Zeeuwse platteland konden molenaars zo nog heel lang het hoofd bieden aan grote walserijen en meelfabrieken. De aard van het gebied bemoeilijkte het transport dit speelde hier ook een sterkte rol in.

Koudekerke 'De Lelie' -  
<html />