Examen

De duur van de opleiding is afhankelijk van de inzet en het inzicht van de aspirant molenaar. Gemiddeld duurt de opleiding twee jaar en wordt de afsluiting gevormd door een regionaal toelatingsexamen gevolgd door een landelijk examen. Dit wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de vereniging De Hollandsche Molen. Veel eigenaren geven hun kostbare molen alleen in handen van een molenaar die deze opleiding met succes heeft afgerond. Meer informatie over de opleiding vind je op www.vrijwilligemolenaars.nl of ga eens langs bij een van de molenaars.

Stavenisse