ANBI

ANBI

De stichting is sinds 2008 bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam: Zeeuwse Molen Vereniging tot Behoud van Molens in Zeeland
RSIN/fiscaal nummer: 816533465
Contact (secretariaat): Dorpsstraat 30, 4389 TP Ritthem

Bestuurssamenstelling: zie rubriek Bestuur

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het behoud van de Zeeuwse Molen in de breedste zin van het woord. Dit wordt gedaan door particulieren, overheden te ondersteunen bij vraagstukken ten aanzien van de molens.

Beleidsplan:


Financiële verantwoording:
Jaarrekening vereniging De Zeeuwse Molen 2018 en begroting 2019
- Jaarrekening vereniging De Zeeuwse Molen 2017 met toelichting voor 2018
Jaarrekening vereniging De Zeeuwse Molen 2016 met toelichting voor 2017
- Jaarrekening vereniging De Zeeuwse Molen 2015
- Jaarrekening vereniging De Zeeuwse Molen 2014
- Balans 2012-2014 Zeeuwse Molen
- Jaarverslag 2017
- Jaarverslag 2016
- Jaarverslag 2015
- Jaarverslag 2014
Stichting Molen de Hoed
- Jaarrekening 2018-2019 stichting molen de Hoed
Jaarrekening 2017 stichting molen de Hoed
Begroting 2017 stichting molen de Hoed
- Jaarrekening stichting molen de Hoed 2014-2016
- Jaarrekening stichting molen de Hoed 2014

Cadzand 'Nooitgedacht'