Regionale Molendagen

Vervallen Voorjaarsvergadering - Gilde Busreis - Toelatingsexamens


Beste molenliefhebbers,

Het bestuur van vereniging De Zeeuwse Molen heeft, op advies van de overheid, besloten om de algemene ledenvergadering van vrijdag 27 maart 2020 niet door te laten gaan. Ook het Heer Hendrikhuis, waar onze vergadering gehouden zou worden, is voorlopig gesloten. Graag zien we u komend najaar terug op onze najaarsvergadering!

 

Het Gilde van Vrijwillige molenaars Afdeling Zeeland heeft besloten om de theorie-avond van 15 april te laten vervallen. Ook de excursie naar het Rijnland van 18 april gaat helaas niet door. We hopen deze later dit jaar alsnog te kunnen organiseren. Mocht u zich hiervoor al hebben opgegeven en hebben betaald dan ontvangt u uw geld zo snel mogelijk terug.

Door middel van deze brief willen u ook vragen om uw contributie voor De Zeeuwse Molen te denken. We willen u vragen, als u nog niet heeft betaald, dit voor 1 april te doen onder vermelding van uw naam en contributie 2020.

Onze excuses voor het ongemak en we wensen u alle goeds voor komende tijd, blijft gezond!

Namens beide besturen, met een vriendelijke groet,

Michel Dellebeke

Middelburg 'Ons Genoegen'
Actueel

Pagina 1 van 12  > >>

Beste molenliefhebbers,

Het bestuur van vereniging De Zeeuwse Molen heeft, op advies van de overheid, besloten om de algemene ledenvergadering van vrijdag 27 maart 2020 niet door te laten gaan. Ook het Heer Hendrikhuis, waar onze vergadering gehouden zou worden, is voorlopig gesloten. Graag zien we u komend najaar terug op onze najaarsvergadering!