Actueel

Uitnodiging voor de voorjaarsexcursie 2019


Beste molenvrienden,

Ook dit jaar hebben wij weer een mooie excursie voor u uitgedacht, ditmaal naar het oosten van de Provincie Noord Brabant, een gebied waar zowel wind- als waterkracht
wordt toegepast. De reis zal plaatsvinden op zaterdag 13 april 2019.

We nemen onze medereizigers aan boord van de bus in Middelburg op het ZEP terrein bij KFC, van daar vertrekken we om 07.30 uur en gaan dan naar de parkeerplaats Nieuwe
Vierwegen, bij Kapelle, afslag 35 van de A58, waar we de rest van onze passagiers aan boord zullen nemen. 
Let op: We hebben het opstapplan wat gewijzigd, we doen Goes NS en Station De Meeuw in Rilland niet meer aan.

Na de stop in Kapelle gaan we direct naar onze eerste molen:
Molen De Bijenkorf te Gemert Een houten 8-kante stellingmolen die nog volop dienst doet. Deze molen stond origineel in de Zaanstreek en werd overgeplaatst naar Gemert in 1907.
Het originele bouwjaar van deze molen is 1665, een molen met geschiedenis dus. Vervolgens rijden we naar Deurne. waar we Holtens Molen zullen bezoeken. Deze molen is zeer bijzonder van inrichting, er wordt gemalen, olie geslagen en hout gezaagd. En dat allemaal op windkracht. Zeer zeker het bekijken waard. Vervolgens rijden we naar de Opwettense watermolen, gelegen op de Kleine Dommel. Van deze watermolen is het maalgedeelte nog intact en zal werkend te zien zijn. Er is nog een tweede waterrad, voorheen van de oliemolen, maar dat is buiten bedrijf. In deze watermolen is tegenwoordig een restaurant gevestigd, waar we gezamenlijk een lunch zullen gebruiken. Voor de vlotte gang van zaken willen we na aankomst eerst de lunch gebruiken, waarna u alle tijd heeft om de molen en de omgeving te bekijken. Na deze stop gaan we op bezoek bij molen Sint Victor in Heeze
Een stenen beltmolen op een merkwaardig hoge belt, met een zeer complete, nog in vol bedrijf zijnde inrichting. En dan is de koek alweer op en gaan we weer op huis aan, aan alle pret komt een eind tenslotte Heeft u internet en wilt u meer lezen over de te bezoeken molens, kijk dan ook eens op: www.molendatabase.nl

De Provincie Zeeland erkent onze excursies als een leerzame en instructieve dag voor onze molenaars. Dat betekent dat de Provincie onze reis stimuleert met een financiële bijdrage.
De kosten voor deelname aan deze gezellige en tevens leerzame dag bedragen dan ook slechts € 27.50 per persoon all-in. Voor de jeugdige deelnemers tot 12 jaar rekenen we half tarief. 

De reis gaat, zoals gebruikelijk, weer per bus en de opstapplaatsen zijn:
Middelburg, Mortiere/ZEP - KFC restaurant 07.30 uur
Parkeerplaats Vierwegen bij Kapelle (Afrit 35 van de A58) 08.00 uur
We rekenen circa 18.00 uur op de laatste uitstapplaats, Mortiere/ZEP - KFC terug te zijn.

Wilt u mee met dit uitstapje, geeft u zich dan op voor 7 april 2019, bij onze penningmeester Bart van der Spek.
Per telefoon: 0111 – 401558 of per e-mail: bvanderspek@kpnplanet.nl
Het verschuldigde bedrag gaarne over te maken op:
ING rekening NL32INGB0751302856 t.n.v. B. vd Spek GVM afd. Zld, Dreischor, met vermelding “Busreis 2019” alsmede de door U gekozen opstapplaats. Uw inschrijving is pas definitief als uw betaling binnen is bij de penningmeester.

De deelname aan de excursie is open voor alle leden en gidsen van Het Gilde, leden van de Vereniging De Zeeuwse Molen, familieleden, buren, vrienden, kennissen en verdere geïnteresseerden. Een mooie gelegenheid voor mensen die interesse hebben om de molenaarsopleiding te gaan volgen, om eens kennis te maken met het molenbedrijf en met de mensen die het Gilde een gezicht geven.

Kruiningen 'Oude molen' -  
<html />
Actueel

Pagina 1 van 12  > >>

Beste molenliefhebbers,

Het bestuur van vereniging De Zeeuwse Molen heeft, op advies van de overheid, besloten om de algemene ledenvergadering van vrijdag 27 maart 2020 niet door te laten gaan. Ook het Heer Hendrikhuis, waar onze vergadering gehouden zou worden, is voorlopig gesloten. Graag zien we u komend najaar terug op onze najaarsvergadering!