Actueel

Uitnodiging voorjaarsvergadering Zeeuwse Molen en gilde afdeling Zeeland


De besturen van De Zeeuwse Molen en het Gilde van Vrijwillige molenaars afdeling Zeeland nodigen u uit voor de voorjaarsvergadering op vrijdag 22 maart om 19.30 uur in het Heer Hendrikhuis, Ter Werffstraat 18 in ’s-Heer Hendrikskinderen.

Het programma is als volgt voor deze avond:

1 Opening

2 Ingekomen stukken

3 Jaarverslag 2018

4 Financiële stukken 2018 deze zijn terug te vinden via volgende link

5 Kascontrolecommissie

6 Mededelingen Gilde

7 Toelichting vernieuwde subsidieregeling moleneigenaren door Jan van de Voorde

8 Wvttk en rondvraag

Na de pauze geeft Sjaak Brasser een presentatie over de molenaarsfamilie Brasser die vorig jaar 200 jaar actief was. In de vorige editie van De Windmolen was er al een verhaal over te lezen van Willem Staat maar er is natuurlijk nog veel meer materiaal beschikbaar zoals verhalen, anekdotes en foto’s.

De najaarsvergadering staat gepland voor vrijdag 8 november en vindt plaats op een andere locatie, we zijn te gast bij Molen De Lelie in Elkerzee.

Kuitaart 'Vogelzicht'
Actueel

Pagina 1 van 12  > >>

Beste molenliefhebbers,

Het bestuur van vereniging De Zeeuwse Molen heeft, op advies van de overheid, besloten om de algemene ledenvergadering van vrijdag 27 maart 2020 niet door te laten gaan. Ook het Heer Hendrikhuis, waar onze vergadering gehouden zou worden, is voorlopig gesloten. Graag zien we u komend najaar terug op onze najaarsvergadering!