Actueel

Convocaties winterseizoen 2017-2018


Beste molenvrienden,
Hier is weer het gebruikelijke overzicht van de plannen voor het seizoen 2017-2018.

Vrijdag 13 oktober 2017. Gezamenlijke najaarsvergadering Gilde en DZM.
Plaats van samenkomst: Hendrikhuis in 's Heer Hendrikskinderen. Aanvang 19.30 uur.
Dinsdag 28 november 2017. Speciale avond voor onze Instructeurs.
Plaats van samenkomst: Het Hendrikhuis in 's Heer Hendrikskinderen. Aanvang om 19.30 uur.
Op deze avond willen we met de instructeurs samenkomen om hun specifieke taken en
plaats in onze organisatie te bespreken.
De onderwerpen kunnen divers zijn, maar onderwerpen als bv veiligheid, gebruik van de
basiscursus en de lesbrieven, onderlinge samenwerking en voorbereiding op examinering
zullen zeker op de agenda staan. Heeft u suggesties voor de agenda, we horen het graag !
Wij hopen dat de instructeurs zoveel mogelijk aanwezig zullen kunnen zijn.
Vrijdag 16 maart 2018. Gezamenlijke voorjaarsvergadering Gilde en DZM.
Plaats van samenkomst: Het Hendrikhuis in 's Heer Hendrikskinderen. Aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 21 april 2018. Jaarlijkse Gilde excursie.
Met heel veel plezier kijken we terug op onze excursie in 2017.
De bus was goed gevuld en de bezochte objecten waren boeiend en naar
ieders tevredenheid.
Ditmaal hebben wij plannen om over de grens te gaan, namelijk naar onze zuiderburen.
In België is zoveel bijzonders en interessants te zien.
Noteert u alvast de datum op de kalender.
Aan de nadere invulling van de excursie werken wij nog.
U kunt over de excursie een aparte convocatie tegemoet zien in februari 2018.
Ook zullen wij weer een beeldpresentatie verzorgen tijdens de voorjaarsvergadering 2018.
De deelname staat, uiteraard, open voor leden van het Gilde en leden van DZM met hun partners,
maar ook voor andere belangstellenden, zoals kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden, buren enz.
Een mooie gelegenheid om mensen eens kennis te laten maken met de molenwereld.
Weekend 12 en 13 mei 2018. Nationaal Molen- en Gemalenweekend.
Ook in Zeeland zetten wij weer ons beste beentje voor. Doe zelf mee of bezoek een collega.

Gilde-avonden winterseizoen 2017 – 2018
Op een 4-tal data organiseren wij Gilde-avonden voor alle leden.
Dus voor leden in opleiding, gediplomeerde leden, en instructeurs.
Tijdens deze avonden zullen wij een presentatie geven over een belangrijk onderwerp.
Het is altijd nuttig om je kennis verder aan te scherpen en te verdiepen.
We stellen ons voor dat op zo'n avond ook nuttige discussies zouden kunnen ontstaan.
Alle avonden zullen worden gehouden in het Hendrikhuis te 's Heer Hendrikskinderen,
starten om 19.30 en eindigen in principe om 22.00.
Wilt u meedoen, meldt u dan per telefoon of mail aan bij de secretaris.
Neem uw Basiscursusmap, alsmede enig schrijfgerei en papier etc mee naar de bijeenkomsten.
Dinsdag 10 oktober 2017 - Industriemolens.
In Zeeland kennen we nog slechts korenmolens, er zijn echter nog zoveel andere
types molens voor zoveel andere (Industriële) doeleinden.
Uw uiteindelijke getuigschrift is geldig op al deze andere molens.
Het is dus gewenst dat u daar ook voldoende kennis van heeft.
Dinsdag 16 januari 2018 - Het gaande werk.
We bekijken het gaande werk van een molen vanaf de bovenas verder naar
binnen. U heeft daar altijd mee te maken of u nu maalt of niet, een groot deel
van het gaande werk draait mee en vraagt uw aandacht.
Dinsdag 13 februari 2018 - Wieksystemen.
We bekijken het buiten liggende deel van het gaande werk, het gevlucht.
Hoe wordt de kracht van de wind opgevangen en omgezet in mechanisch vermogen.
Welke verschillende wieksystemen zijn er en wat zijn de onderlinge verschillen.
Ook bekijken we welke verbeteringen men invoerde over de jaren.
Dinsdag 20 maart 2018 - Het weer.
Het weer is voor de molenaar dagelijks letterlijk van levensbelang.
We bekijken de grondslagen, wat is weer eigenlijk, hoe ontstaat het, hoe lees
je een weerkaart, hoe maak je je eigen weersverwachting enz enz

Toelatingsexamens en Landelijke examens.
Diegene die een toelatingsexamen wil doen in de periode november/december 2017 dient door zijn instructeur te
worden aangemeld bij de secretaris voor 1 oktober 2017.
Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt u door het regionaal bestuur voorgedragen om mee te
doen aan de landelijke examens in de periode maart/april 2018.
Diegene die een toelatingsexamen wil doen in de periode april/mei 2018 dient door zijn instructeur te worden
aangemeld bij de secretaris voor 1 maart 2018.
Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt u door het regionaal bestuur voorgedragen om mee te
doen aan de landelijke examens in de periode september/oktober 2018.
Het toelatingsexamen is bedoeld als een voorselectie voor het landelijk examen. Het is een test om te zien of
voldoende niveau is bereikt om met een goede kans van slagen naar het landelijk examen te gaan.
Bij het afnemen van een toelatingsexamen wordt op vergelijkbare wijze als bij het Landelijk Examen gewerkt.
Het is van groot belang dat u zich, samen met uw instructeur(s), grondig voorbereidt en oefent.
Meldt u tijdig aan voor het toelatingsexamen, dus voor de bovengenoemde data, bij de secretaris.
Maalboekje met voorblad en aanbeveling van uw instructeur(s) svp bij de opgave meesturen.

Met vriendelijke groet,
Ad Oele, Secretaris Afdeling Zeeland,
Smaragd 53, 4337MC Middelburg.
Telefoon 0118 – 627194
Email: adjo01@zeelandnet.nl

Colijnsplaat 'De Oude Molen"
Actueel

Pagina 1 van 10  > >>

Beste molenvrienden,

Ook dit jaar hebben wij weer een mooie excursie voor u uitgedacht, ditmaal naar het oosten van de Provincie Noord Brabant, een gebied waar zowel wind- als waterkracht
wordt toegepast. De reis zal plaatsvinden op zaterdag 13 april 2019.