Regionale Molendagen

Uitnodiging voorjaarsvergadering de Zeeuwse Molen


Het bestuur van Vereniging De Zeeuwse Molen nodigt u uit voor de voorjaarsvergadering op vrijdag 24 maart 2017. De aanvang is om 19.30 uur in het Heer Hendrikhuis, Ter Werffstraat 18 in Heer Hendrikskinderen. In de Windmolen is hier helaas een fout geslopen, hier stond vrijdag 28 maart vermeld. Het is dus vrijdag 24 Maart 2017.

Voorzitter Verbree heeft aangegeven dit jaar de voorzittershamer neer te leggen na 12 jaar voorzitterschap. Inmiddels hebben we een waardige opvolger weten aan te trekken. Tijdens de vergadering praten we u hier over bij. Teven verwachten wij u de laatste stand van zaken te vertellen omtrent de draaipremieregeling.

Het programma ziet er als volgt uit:

1††††††††††††††††††† Opening door de Voorzitter
2††††††††††††††††††† Ingekomen stukken
3††††††††††††††††††† FinanciŽle stukken 2016
4††††††††††††††††††† Verslag kascontrolecommissie
5††††††††††††††††††† Jaarverslag 2016
6††††††††††††††††††† Bestuursverkiezing

Voorzitter Ton Verbree treedt af en is niet herkiesbaar. Penningmeester Gerard Ottevanger is aftredend en herkiesbaar
Bestuurslid Michel Dellebeke is aftredend en herkiesbaar
Bestuurslid Leen Priester is aftredend en herkiesbaar
Bestuurslid Sjaak Brasser is aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter of secretaris.

7††††††††††††††††††† Rondvraag
8††††††††††††††††††† Mededelingen Gilde van Vrijwillige Molenaars
9††††††††††††††††††† Presentatie over de opleiding tot molengids door Mevrouw Steendam van het Zuid-Hollandse † † † † † † † † † † † † Erfgoedhuis
10†††††††††††††††† Pauze

Na de pauze geeft Bas Batenburg van de Restauratie Werkplaats Schiedam een presentatie over de completering van de Babbersmolen in Schiedam. Kortom een leuk gevarieerd programma! Komt u allen op vrijdag 24 maart a.s. naar S Heer Hendrikskinderen.

Waarde 'den Hoed' -  
<html />
Actueel

Pagina 1 van 12  > >>

Beste molenliefhebbers,

Het bestuur van vereniging De Zeeuwse Molen heeft, op advies van de overheid, besloten om de algemene ledenvergadering van vrijdag 27 maart 2020 niet door te laten gaan. Ook het Heer Hendrikhuis, waar onze vergadering gehouden zou worden, is voorlopig gesloten. Graag zien we u komend najaar terug op onze najaarsvergadering!