Energie van gisteren op zoek naar energie voor morgen

Uitnodiging voorjaarsvergadering de Zeeuwse Molen


Het bestuur van Vereniging De Zeeuwse Molen nodigt u uit voor de voorjaarsvergadering op vrijdag 24 maart 2017. De aanvang is om 19.30 uur in het Heer Hendrikhuis, Ter Werffstraat 18 in Heer Hendrikskinderen. In de Windmolen is hier helaas een fout geslopen, hier stond vrijdag 28 maart vermeld. Het is dus vrijdag 24 Maart 2017.

Voorzitter Verbree heeft aangegeven dit jaar de voorzittershamer neer te leggen na 12 jaar voorzitterschap. Inmiddels hebben we een waardige opvolger weten aan te trekken. Tijdens de vergadering praten we u hier over bij. Teven verwachten wij u de laatste stand van zaken te vertellen omtrent de draaipremieregeling.

Het programma ziet er als volgt uit:

1††††††††††††††††††† Opening door de Voorzitter
2††††††††††††††††††† Ingekomen stukken
3††††††††††††††††††† FinanciŽle stukken 2016
4††††††††††††††††††† Verslag kascontrolecommissie
5††††††††††††††††††† Jaarverslag 2016
6††††††††††††††††††† Bestuursverkiezing

Voorzitter Ton Verbree treedt af en is niet herkiesbaar. Penningmeester Gerard Ottevanger is aftredend en herkiesbaar
Bestuurslid Michel Dellebeke is aftredend en herkiesbaar
Bestuurslid Leen Priester is aftredend en herkiesbaar
Bestuurslid Sjaak Brasser is aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter of secretaris.

7††††††††††††††††††† Rondvraag
8††††††††††††††††††† Mededelingen Gilde van Vrijwillige Molenaars
9††††††††††††††††††† Presentatie over de opleiding tot molengids door Mevrouw Steendam van het Zuid-Hollandse † † † † † † † † † † † † Erfgoedhuis
10†††††††††††††††† Pauze

Na de pauze geeft Bas Batenburg van de Restauratie Werkplaats Schiedam een presentatie over de completering van de Babbersmolen in Schiedam. Kortom een leuk gevarieerd programma! Komt u allen op vrijdag 24 maart a.s. naar S Heer Hendrikskinderen.

Middelburg 'De Seismolen'
Actueel

Pagina 1 van 8  > >>

Beste ontvangers van dit bericht,

Zoals in de seizoensconvocatie reeds aangekondigd, kunnen wij nu onze plannen presenteren voor de Gilde avonden en de Gilde praktijkdagen in het komende seizoen.
Zoals reeds gesteld zijn deze bedoeld voor iedereen, dus voor Leden in Opleiding, Gediplomeerde Leden, Instructeurs en Gidsen. Alle avonden zullen worden gehouden in het Hendrikhuis te 's Heer Hendrikskinderen, starten om 19.30 en eindigen in principe om 22.00.
De praktijkdagen worden op locatie opgezet.